Vergaderen is een sleur geworden. Langzaam maar zeker zie je collega’s rondom jou vervagen of afhaken. Iedereen is het wekelijkse variarondje moe gehoord. Wat gezegd moet worden, wordt beleefd gefluisterd of verzwegen … alles om de teamvrede te bewaren. Een teamdag geeft een onverwachte boost, maar deze blijkt toch niet krachtig genoeg om het patroon te doorbreken.

Jezelf en mekaar aanmoedigen … dat blijven jullie proberen. Maar om eerlijk te zijn: jullie steken er meer in dan jullie eruit halen.

Jullie zijn op een punt gekomen dat jullie (en je leidinggevende) stilaan moe worden van deze klaagzang en jullie enkel een duwtje in de rug nodig hebben.

Tijd om foert te zeggen … want de emmer van de uitvluchten zit vol!

NIET / WEL

Voor welke teams niet

Niet geschikt voor teams die op zoek zijn naar een klankbord voor hun eindeloos geklaag over hoe het anders kan.

Daar hebben jullie een leidinggevende voor. Tenzij die het te druk heeft om te luisteren, maar dan is er vast wel ergens een ombudsman die zit te wachten op werk.

Niet geschikt voor teams die de schuld steevast bij het beleid –en dus buiten zichzelf – leggen.

Iedere groep heeft immers een onruststoker die zich gemakkelijk voor de kar laat spannen. Tenzij er in jullie team meerdere informele leiders zijn en juist dàt een deel is van het probleem. Maar dan is er vast nog wel ergens een vakbondsman, die oprecht opkomt voor jullie belangen, of jullie dat alleszins wil doen geloven.

Voor welke teams wel

Wel geschikt voor teams die de uitdaging willen aangaan om op eens op een andere manier naar hun ‘zogenaamd vastgeroest patroon’ te kijken. Uitermate geschikt voor teams die nood hebben aan een frisse kijk, een nieuwe drive om er tegen aan te gaan en die er niet voor terugdeinzen om hun eigen karikatuur te hertekenen.

Wat is het niet

Wij bieden geen :

  • stappenplannen om op een efficiënte manier jullie doelen te bereiken
  • kajaktochten of touwenparcours om de sfeer en het onderlinge vertrouwen te bevorderen
  • oplossingsgerichte communicatiemodellen om elkaar beter te begrijpen
  • verdiepingsdagen om terug met je team in zijn kracht te komen

Wij zeggen neen tegen de nutteloze teamdagen en intervisies waarin men zoekt naar en praat over de verborgen groepsdynamieken, de kernproblematieken van een team, de daarbij horende voorgekauwde oplossingen.

Wat is het wel

We zullen jullie :

  • door verwarrende chaos uit jullie comfortzone halen
  • samen doen lachen om de karikatuur van jullie team
  • laten proeven van hoe gemakkelijk het kan zijn elkaar gewoon te zeggen wat je denkt
  • bewijzen dat er niets is waar je als team zelf niet doorgeraakt

Wij zeggen op deze manier volmondig ja tegen goedbedoelde plagerijen en uitdagende humor. Wij zeggen ja tegen het verzet en de verwarring, die dat bij jullie zal oproepen. Want hier ligt de echte verandering op de loer!

Kies nu voor FOERT